KAARLAID.COM
SERVICES

Oletko hakemassa luotettava erikoiskuljetusten – ylisuurten, raskaiden, teknisesti haasteellisten kuljetusten toteuttajaa, olet löytänyt etsimäsi! Olemme erikoistuneet multimodaaleihin erikoiskuljetuksiin ja heavy-lift kuljetusratkaisujen kehittämisen ja toteuttamiseen, toimimme logistiikkapartnerina ja hankkeiden toteuttajana. Hoidamme yksittäisiä kuljetuksia ja yhtä lailla aikaa vieviä ja haasteellisia hankkeita. Erikoiskuljetus on täydellisesti yhteen sopiva erilaisten toimintojen muodostama ketju. Erikoiskuljetuksiin liittyvät järjestelytyöt saattavat olla monta kerta enemmän aikaa vaativia kuin töiden toteutus. Lastauskaavat, teknisen kaluston valinta, reitti, lastin lastaaminen ja purkaminen, kuljetusluvat yms. – niiden tulee muodostaa kokonaisuus. Pystymme omien kokemusten turvin valitsemaan oikeat menetelmät ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta riskit olisivat mahdollisimman vähäisiä, lastit saapuisivat paikalle ja sopimuksia olisi asianmukaisesti noudatettu. Soittakaa, lähettäkää sähköpostia tai varatkaa aika erikoiskuljetuksia käsittelevään konsultaatioon.

Aikaa vievät toimenpiteet eri tienomistajilta erikoiskuljetuksia varten luvan saamiseen ovat osa meidän päivittäistä toimintaa, eri maiden tielaitosten ja liikennevirastojen puhelinnumerot on tallennettu pikavalintanäppäimiin.

Jos tavaraa on enemmän, kuin mitä omaan varastoon mahtuu.


Pystymme 15 vuoden toimintakokemuksen pohjalta valitsemaan potentiaalisesti hyvin toimivat kuljetusreitit.

Rahtikirjojen asianmukainen laatiminen ja hallinnointi pitää paperipuolen kunnossa ja toimivana.

OUR SPECIALITIES

Jos pikkuasioita ei huomioida, iso kuva saattaa jäädä vajaaksi ja toimivat ratkaisut löytämättä. Lähestymme jokaista hanketta ja asiakasta palvelun pohjalta ja vertikaalimarkkinoiden periaatteen nojalla. Vertikaalimarkkinat – samanlaisten tuotteiden ja palveluiden tai samanlaiset vaatimukset omaavien asiakkaiden yhdistelmä, jossa logistiset vaatimukset sekä vaadittava osaamis- ja kokemuspohja ovat eri aloilla erilaisia. Pikkuhiljaa, ajan kanssa kerätyt tiedot ja taidot luovat meille valmiuden jatkuvasti muuttuvassa maailmantilanteessa innovatiivisten ja säästävien ratkaisujen kehittämiseen sekä omaan osaamisen ja tietopohjan ylläpitämiseen. Esitiedot jonkin toimialan tärkeimmistä logistisista kuljetusvaatimuksista tekevät ratkaisujen löytämisen ja vaatimusten selvittämisen prosessista sujuvan. Ei tarvita pitkään jatkuvaa selvittämistä ja ratkaisujen toteuttaminen voidaan aloittaa heti.