KAARLAID.COM
Erikoisalat

Jos pikkuasioita ei huomioida, iso kuva saattaa jäädä vajaaksi ja toimivat ratkaisut löytämättä.


Lähestymme jokaista hanketta ja asiakasta palvelun pohjalta ja vertikaalimarkkinoiden periaatteen nojalla. Vertikaalimarkkinat – samanlaisten tuotteiden ja palveluiden tai samanlaiset vaatimukset omaavien asiakkaiden yhdistelmä, jossa logistiset vaatimukset sekä vaadittava osaamis- ja kokemuspohja ovat eri aloilla erilaisia. Pikkuhiljaa, ajan kanssa kerätyt tiedot ja taidot luovat meille valmiuden jatkuvasti muuttuvassa maailmantilanteessa innovatiivisten ja säästävien ratkaisujen kehittämiseen sekä omaan osaamisen ja tietopohjan ylläpitämiseen.

Esitiedot jonkin toimialan tärkeimmistä logistisista kuljetusvaatimuksista tekevät ratkaisujen löytämisen ja vaatimusten selvittämisen prosessista sujuvan. Ei tarvita pitkään jatkuvaa selvittämistä ja ratkaisujen toteuttaminen voidaan aloittaa heti.