KAARLAID.COM
Maa- ja metsätalous


Mitä hyötyä on kylvöstä, jos satoa ei korjata?

Me ymmärrämme asiakkaan huolen, jos sadonkorjuu keskeytyy ja kone joudutaan lähettämään huoltoon. Jokainen minuutti on tärkeä, rahalla on arvonsa ja joskus joutuu tuloksiin pääsemiin hiuskarvojakin halkomaan. Meille riittää, että ilmoitetaan koneen nimi ja malli ja me tiedämme heti, mikä kone on kyseessä ja miten se kuljetetaan, mitään erillistä aikaa mittojen ja muiden erikoispiirteiden selvittämiseen ei tarvita.

Meillä on oma kalustoon erikoistunut tiimi, joka tuntee erilaiset työkoneet, osaa lastata ne kuljetusajoneuvon, kytkeä voimansiirtoliitäntää, koota ja purkaa osia. Näin varmistamme työn jatkumisen ilman keskeytyksiä ja asiakas voi keskittyä perustoimintaansa.
Puimurit, traktorit, rehuvaunut, viljavaunut, maanmuokkauskoneet, niittokoneet, atraimet, kurottajat, turpeen leikkauskoneet, kauhakuormaajat, metsäkoneet, puutavarakuljettimet.


PROJECTS