KAARLAID.COM

Ilma pisinüansse teadmata võib suur pilt jääda nägemata ning lahendused leidmata.


Läheneme oma projektidele ja klientidele nii teenusepõhistelt kui ka vertikaalturgude meetodil. Vertikaalturg – kogum sarnaste toodete ja teenuste või nõudmistega klientidest, kus logistilised nõudmised ning vajalik teadmistepagas ja sõnavara on segmenditi erinev. See tasa ja targu, ajapikku kogunev info ja teadmistepagas võimaldab meil leida innovaatilisi ja säästlikke lahendusi pidevalt muutuvas maailmas ning hoida korras enda teadmised ja teave.

Eelteadmised mingi valdkonna põhilistest logistilistest transpordinõuetest muudavad lahenduste leidmise ja läbirääkimiste ja nõudmiste väljaselgitamise protsessi sujuvaks. Jääb ära pikk selgitustöö ning lahenduste väljatöötamise juurde on võimalik asuda koheselt.