KAARLAID.COM
Erikoisluvat, hyväksynnät, reittitutkimukset


Aikaa vievät toimenpiteet eri tienomistajilta erikoiskuljetuksia varten luvan saamiseen ovat osa meidän päivittäistä toimintaa, eri maiden tielaitosten ja liikennevirastojen puhelinnumerot on tallennettu pikavalintanäppäimiin.
Mitä erikoisluvan hakemiseen tarvitaan?
Ensinnäkin kuljetuksen tarkat tiedot. Mitat, kääntösäteet, akselipainot, satulapainot. Kuljetuslupaa voidaan tavallaan verrata tenttiin, joka on suoritettava erinomaisin arvosanoin, sillä virheet tarkoittavat toiminnan keskeyttämistä, sakkoja ja vahingonkorvausvaatimuksia.


PROJECTS