KAARLAID.COM
Eriload, kooskõlastused, marsruudiuuringud

Aeganõudev protseduur erinevate teeomanike nõusoleku saamisel erivedudeks on meie igapäevatöö ja riikide maanteeametid kiirvalimisklahvide all.
Mida on vaja ühe eriveoloa taotlemiseks?
Kõigepealt täpseid andmeid. Gabariidid, pöörderaadiused, teljekoormused, sadulakoormused. Veoluba on mingis mõttes nagu eksam, mis tuleb sooritada suurepäraselt, sest eksimused tähendavad tööseisakuid, trahve ja kahjunõudeid.

TEOSTATUD TÖÖD