KAARLAID.COM
Kiinnitykset


Oikein kiinnitetty lasti toimitetaan ehjänä määränpäähän.Emme tarkoita tällä pelkästään lastin kiinnittämistä – perävaunuun, laivaan, lauttaan. Kiinnityksessä on huomioitava myös lastin laatu, kiinnitys ei saa vahingoittaa lastia. Joskus pelkkä vakioratkaisuihin tyytyminen ja sääntöjen noudattaminen ei riitä ja on ajateltava tavanomaiset puitteet ylittävällä tavalla. Insinööriyksikön tiimi auttaa simuloimaan erilaisia kiinnitysmenetelmiä erilaisiin kuljetustilanteisiin ja havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat – vahingoittaako kiinnitys mahdollisesti lastia, millainen on turvallinen kiinnitys, mikä ei, onko kiinnitys maantiekuljetusten hyvän käytännön mukainen.


PROJECTS