KAARLAID.COM
Kinnitamine

Õige kinnitus viib koorma kahjustusteta kohale.Me ei pea siin silmas ainult koorma veovahendile kinnitamist – haagisele, laevale, pargasele. Kinnitamisel tuleb arvestada ka koorma enda iseloomu, et kinnitamine koormale „haiget“ ei teeks. Vahel ei piisa standardlahendustest ja määruste lugemisest ning mõelda tuleb „väljaspool kasti“. Inseneritoe osakond võimaldab meil vajadusel simuleerida erinevaid kinnitamismeetodeid erinevates situatsioonides ja leida probleemsed kohad – kas kinnitamine rikub koormat, ei ole turvaline, ei ole kooskõlas maanteevedude hea tavaga.

TEOSTATUD TÖÖD