KAARLAID.COM
Koormate pakendamine, komplekteerimine, katmine

Vihm. Õli. Kemikaalid. Sool. Liiv. Puuoksad. Kivid. Happevihmad. Tuul.Vastavalt väljatöötatud veolahendusele, saame välja töötada ka toimivad, optimaalsed pakenduslahendused ja koormate komplekteerimislahendused. Ei ole vaja panna koormat kallisse puitkasti, kui piisab koormakattest. Ei ole mõtet panna koormat lihtsa katte alla, kui on vaja puitkasti. Ei ole vaja tellida kolme täisveokit, kui piisab kahest. Et vajadus välja selgitada, peab teadma täpselt veoprojekti kulgu ja iseloomu, läbitavaid takistusi, riike ja kliimat, ja usume, et meie projektijuhtide ja logistikute kogemus on siinkohal teile suur eelis. Meile on oluline, et teie koorem jõuaks kliendile kohale esialgses olukorras ning et teie leping saaks täidetud.

TEOSTATUD TÖÖD