KAARLAID.COM
Erikoiskuljetusten insinööritekniset ratkaisut


Erikoiskuljetusten toteuttamiseen ei riitä pelkän kaluston hankkiminen.Taitavat kuljettajat, motivoitunut tiimi, lainsäädännön noudattaminen, riskien vähentäminen ja turvallisuuden varmistaminen – ne ovat välttämättömiä tekijöitä. Jotta kaikki sujuisi suunnitelmien mukaisesti, on ensin keskityttävä kaikkiin suunnitelman yksityiskohtiin. On laadittava suunnitelma, joka olisi yksiselitteinen, hallittavissa ja kaikkia osapuolia huomioiva.

Kiinnitysmenetelmät ja laskelmat, reitin (sillat, laiturit, päällysteet, rampit) lujuuslaskelmat, monimutkaisten liikennöintiratkaisujen simulaatiot, kantavuuksien ja painon jakautumisen laskelmat yms. – niiden suunnittelu, analysointi, laskelmien suorittaminen ja optimointi jokaisen yksittäisen hankkeen luonteen ja vaatimusten mukaisesti on meidän insinööriyksikön tärkein tehtävä. Huolellinen toteutus yksinkertaisen piirustuksen tai yksityiskohtaisen suunnitelman laatimisen kohdalla luo varmuuden erilaisten haasteiden kohtaamiseen, varmistaa osaltaan sujuvan tiedonvälityksen ja toimivan palvelun ilman turhia keskeytyksiä.


PROJECTS