KAARLAID.COM
Eriveoste insenertehnilised lahendused

Eriveo teostamiseks ei piisa ainult veotehnika omamisest.Oskuslikud juhid, motiveeritud meeskond, seadusandluse järgimine, riskide maandamine ja turvalisuse tagamine – see on elementaarne, möödapääsmatu. Aga selleks, et midagi läheks plaani kohaselt, on eelnevalt vaja asjakohast plaani kus kõik olulised nüansid on läbi mõeldud. Plaani, mis oleks arusaadav, juhitav ja kommunikeeritav.

Kinnitamise meetodid ja arvutused, marsruudi (sillad, kaid, teekatted, rambid) tugevusarvutused, keeruliste manöövrite simulatsioonid, kandevõimete ja kaalujaotuse arvutused  jpm – nende kavandadamine, analüüsimine, läbi arvutamine ja optimeerimine vastavalt iga projekti iseloomule ning nõudmistele on meie inseneriosakonna funktsioon. Korrektne vormistus kas lihtsa joonise või detailse projekti teostamise plaani näol annab meile kindluse võtmaks vastu erinevaid väljakutseid, tagab täpse kommunikatsiooni ning sujuva, seisakuteta töö.

TEOSTATUD TÖÖD