KAARLAID.COM
Riskikartoitukset ja vakuutus


Vähennä riskejä ja hanki vahingonkorvausvakuutus!Kuljettajan vastuu on rajattu. Noin 10 EUR/kg. Jos kuljettaja ei vastaa oikein mistään. Se tarkoittaa meidän kannalta, että asiakkaan potentiaaliset vahingot ovat käytännössä rajattomia.

Vähennämme asiakkaan riskejä valitsemalla oikean kaluston ja työmenetelmät, hoitamalla kaluston huollon ja hankkimalla riittävästi työvoimaa. Jos se ei riitä – ja näin se usein on – niin yhteistyössä kansainvälisesti tunnustettujen vakuutusyhtiöiden kanssa pystymme tarjoamaan ja laatimaan erilaisia vakuutuspaketteja asiakkaan lastia tai toimitussopimusta turvaamaan.

Laadimme myös hankkeiden toteuttamisen riskikartoituksia. Riskikartoituksia tarvitaan ongelmien ja vahinkojen ennakoimiseen ja ennakoivien menetelmien soveltamiseen. Hanketta, josta on laadittu riskikartoitus ja riskit mahdollisimman hyvin vähennetty, on edullisempaa vakuuttaa.


PROJECTS