KAARLAID.COM
CAD-2D/3D projekteerimine ja simulatsioonid

Me ei jäta asju juhuse hooleks.Täpsus on meie töös elementaarne ja kõike kõhutundega ei korralda. Suur roll eeltöö tegemisel on koormate täpne paigutamine veovahendile ja optimaalsete gabariitide saavutamine. Vastused küsimustele „kas selline kinnitusviis on turvaline?“, „kas siit kurvist mahub läbi?“, „kas selline laadimisviis on koormale turvaline?“. Tarkvara võimaldab erinevad stsenaariumid läbi mängida ja juba eos lahendada võimalikud ilmnevad probleemid. Lihtsus täpsete jooniste ja mudelitega töötamisel tagab projektijuhtimise ja kommunikatsiooni rahvusvahelisel tasandil.

Arvutisimulatsioonid võimaldavad täpsemaid tugevusarvutusi ja optimaalsemate lahenduste väljatöötamist. Ei pea „igaks juhuks“ rentima liiga suurt kraanat või treilerit, mis teeb küll töö ära, aga kahekordse hinnaga. Või vastupidi – tehnikat, mis ei suudagi tööd teostada ja tekitab seisakuid ja murrab lubadusi.

TEOSTATUD TÖÖD