KAARLAID.COM
Marsruudi ettevalmistustööd

15-aastane infopagas võimaldab meil valida potentsiaalsed töötavad marsruudid. Maailm on pidevas muutumises ning täpne marsruudiuuring on vahel elementaarne, et saada suured asjad punktist A punkti B. Oleme ehitanud teid, sildu, suurendanud pöörderaadiusi, eemaldanud ja ümber ehitanud portaale ja muud säärast. Kõige selle aluseks on täpne marsruudiuuring täpse mõõtmistehnikaga kogenud spetsialistide poolt, kellel ei jää ükski takistus ja kitsendav tegur märkamata. Teekatete arvutused, sildade ja viaduktide tugevusarvutused jpm on meie igapäevane töö. Pikk kogemus taoliste tööde teostamisel tagab töö kvaliteedi ja hoiab kokku kuludelt.

TEOSTATUD TÖÖD